controle brandblussers onderhoud

Brandblussers – periodieke keuringen & controle

Posted by | Brandblussers informatie | No Comments

Het zal je maar gebeuren dat je een beginnende brand wilt blussen, je schuimblusser erbij pakt en deze werkt niet. Dan stort je wereld niet alleen in, dan heb je ook nog eens grote kans dat het vuur om zich heen gaat grijpen. In zo een geval moet je in ieder geval maken dat je uit de buurt komt, en mensen in de buurt alarmeert, de brandweer belt en begint met schietgebedjes.

Read More

prymos schuimblusser

Prymos schuimblussers

Posted by | Brandblussers informatie | No Comments

De Prymos schuimblusser is een aerosol blusser op basis van kalium, deze vorm van brandbestrijding werkt met droge aerosol. Aerosol gaat een fysische en chemische reactie aan met de brand waardoor kaliumhydroxide ontstaat; dit is een stabiele stof die geheel ongevaarlijk is voor het milieu en voor de mens. Door het blussen met een aerosol blusser kan je een beginnende brand binnen enkele seconden doven, waardoor ernstigere schade voorkomen kan worden.

Read More